Podstawy prawne

W rozdziale tym możecie Państwo zapoznać się z porządkiem i warunkami wydawania wiz oraz okresem ich ważności, które zostały określone w międzynarodowych umowach Federacji Rosyjskiej.

W celu zapoznania się z treścią dokumentów możecie Państwo wejść na stronę www.kdmid.ru:

  1. Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom UE i Federacji Rosyjskiej (Soczi, 25 maja 2006 roku)

  2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego