O naszej pracy

Najważniejszym i priorytetowym zadaniem Centrum Wizowego jest przyśpieszenie i uproszczenie procesu wyrobienia wiz wjazdowych do Federacji Rosyjskiej.

Jest to możliwe dzięki współdziałaniu Rosyjskich Centrów Wizowych z placówkami konsularnymi Federacji Rosyjskiej oraz współczesnej bazie materiałowo-technicznej i zastosowaniu najnowszej technologii podczas przyjmowania i opracowywania dokumentów.

Pracownicy Centrum Wizowego są gotowi do udzielenia informacji klientom w zakresie otrzymania wiz do Federacji Rosyjskiej oraz skompletowania niezbędnych dokumentów w celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej.

Aby zaoszczędzić Państwa czas, przyjęcia interesantów w Centrum Wizowym odbywają się po uprzednim zapisaniu się.

Dla Państwa wygody w Centrum Wizowym została utworzona wielokanałowa infolinia (kontakt) w celu udzielania informacji w zakresie dowolnego, interesującego Państwa zagadnienia.

Można również wysłać do nas zapytanie drogą mailową lub za pomocą systemu informacji zwrotnej.

O terminach uzyskania wizy

Ambasada lub Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej rozpatruje wnioski wizowe i podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania wizy w terminie przewidzianym dla wnioskowanego typu wizy (zazwyczaj od 4 do 10 dni kalendarzowych) po przedłożeniu pełnego kompletu dokumentów i dokonaniu opłat konsularnych.

W niektórych przypadkach terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji placówki konsularnej.

W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających pilnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej, petent może wnioskować o wydanie wizy w trybie pilnym, a terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą być skrócone do 3 dni roboczych i mniej na podstawie decyzji Ambasadora lub Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej.

Placówki konsularne mają prawo, w razie konieczności, a także na podstawie zasady wzajemności, wydłużyć lub zmienić termin rozpatrzenia wniosku o wizę rosyjską do 30 dni.

O opłatach

Podczas składania dokumentów o wydanie wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem Rosyjskiego Centrum Wizowego pobierane są opłaty konsularne i serwisowe.

Opłata konsularna pobierana jest przez placówkę konsularną za rozpatrzenie wniosku i wydanie wizy. Wysokość opłaty konsularnej może ulegać zmianie w zależności od kategorii wizy, jej typu i krotności oraz od obywatelstwa wnioskodawcy.

Opłata serwisowa pobierana jest przez Centrum Wizowe za przyjęcie, opracowanie i złożenie dokumentów do placówki konsularnej oraz za oddanie dokumentów wnioskodawcy.

Opłata może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym.

Opłatę serwisową i konsularną uiszcza się przed rozpatrzeniem dokumentów przez placówkę konsularną, a w przypadku odmowy wydania wizy nie jest ona zwracana.

Dokładną informację o wysokości opłaty konsularnej i serwisowej znajdziecie Państwo w rozdziale „Kategorie wiz”/ „Taryfy i terminy”.