Ogólne zasady

Szanowni Goście!

Przed wizytą w Rosyjskim Centrum Wizowym prosimy uważnie zapoznać się z następującymi informacjami.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i stworzenia warunków do efektywnej pracy, w pomieszczeniach Rosyjskiego Centrum Wizowego zabrania się:

  • fotografować i nagrywać w formie audio i video;
  • palić, pić alkohol i spożywać posiłki. Wyjątek stanowią osoby, dla których spożycie posiłku jest niezbędne ze względów medycznych i czas spożycia posiłku pokrywa się z czasem wizyty w Centrum Wizowym;
  • głośno rozmawiać, hałasować, wyrażać się niecenzuralnie, obrażać i naruszać prawa pracowników i gości Centrum Wizowego;
  • rozmawiać przez telefon komórkowy i wykorzystywać inne techniczne środki łączności;
  • słuchać muzyki za pośrednictwem przenośnych odtwarzaczy muzycznych, tabletów i in. urządzeń bez zastosowania słuchawek;
  • w inny sposób zakłócać spokój pozostałych gości i tryb pracy Centrum Wizowego.

Zabrania się przynoszenia do pomieszczeń Rosyjskiego Centrum Wizowego następujących przedmiotów:

  • różnego rodzaju broni palnej, pneumatycznej i szkodliwej (niezależnie od posiadania licencji i pozwoleń);
  • paralizatorów, pojemników z aerozolami i innych środków samoobrony, białej broni, przedmiotów kłujących i tnących, włącznie z zastawą stołową;
  • środków i przedmiotów wybuchowych, łatwopalnych, żrących i trujących (petardy, płyny zapalające, pojemniki gazowe itp.).

Wykaz ten nie jest kompletny. Pracownicy Centrum Wizowego mogą zabronić przynoszenia do pomieszczeń Centrum także innych przedmiotów niebezpiecznych dla otoczenia.

Szanowni Goście!

Prosimy o unikanie wizyty w Centrum Wizowym z dużymi torbami i walizkami, których ulokowanie na sali dla klientów w przypadku konieczności może utrudnić niezwłoczną ewakuację gości.

Uwaga! Prosimy Państwa o zwracanie uwagi na podejrzane osoby i przedmioty pozostawione bez nadzoru w pomieszczeniach Centrum Wizowego. W przypadku ich zauważenia prosimy natychmiast powiadomić o tym pracownika Centrum.

Prosimy mieć na uwadze, że administracja Centrum Wizowego ma prawo odmówić, przerwać przyjmowanie dokumentów od osoby ignorującej wyżej wymienione zasady i poprosić o opuszczenie pomieszczenia Centrum Wizowego.

Dziękujemy za zrozumienie!