Wiza turystyczna

 

Zwykła wiza turystyczna wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa na krótkoterminowy pobyt w Rosji w celach turystycznych (udział w imprezach kulturalnych, wycieczki, zapoznanie się z zabytkami), na podstawie potwierdzenia o przyjęciu turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

Maksymalny okres pobytu w Rosji na podstawie wizy turystycznej – 30 dni.

Dopuszcza się możliwość wjazdu w celu przeprowadzenia krótkoterminowych rozmów biznesowych, uczestnictwa w wystawach, aukcjach oraz na konsultacje i badania medyczne. W takim wypadku na potwierdzeniu przyjęcia turysty zagranicznego w rubryce „cel podróży” wskazuje się „turystykę celową”, a wizę wydaje się na ilość dni, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć zgodnie z terminem, podanym w potwierdzeniu (ale nie więcej niż 30 dni).

Wiza turystyczna wydawana jest na jednokrotny lub dwukrotny wjazd do Federacji Rosyjskiej.

Dwukrotna wiza turystyczna wydawana jest obcokrajowcowi tylko wtedy, jeżeli, zgodnie z dokumentami, w czasie pobytu w Rosji przewidziano zwiedzenie państw ościennych (państw blisko granicy (WNP – Wspólnota Niepodległych Państw, kraje nadbałtyckie)) lub państw, z których powrót odbywa się przez terytorium Rosji (np.: Chiny, Mongolia). Trasa powinna być określona w planie podróży (lub w potwierdzeniu o przyjęciu turysty zagranicznego, wydanym przez przyjmującą rosyjską organizację).

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok;
 7. zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.


W ramach strategii mającej na celu usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się o wizę wjazdową do Federacji Rosyjskiej rozszerzyliśmy zakres usług oferowanych przez Centra Wizowe w Polsce, mając na uwadze interesy obywateli Polski i innych państwa.

W przypadku osobistego składania dokumentów o wydanie zwykłej wizy turystycznej za pośrednictwem Centrum Wizowego można skorzystać z Pakietu Standardowego lub Pakietu Rozszerzonego.

Pakiet standardowyHideShow

Szczegółowe informacje

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z Pakietu Standardowego, w celu wyrobienia jednokrotnej lub dwukrotnej wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oryginał potwierdzenia przyjęcia turysty przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną, zarejestrowaną w rosyjskim Federalnym Rejestrze Touroperatorów.
 2. Paszport zagraniczny zawierający co najmniej 2 puste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia terminu ważności wizy.
 3. Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie na stronie visa.kdmid.ru , wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.
  W Centrum Wizowym mogą Państwo skorzystać z usługi wypełnienia wniosku wizowego.
 4. 4. Kolorowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, zrobione na wprost i pokazujące wyraźnie oczy i twarz, bez okularów z przyciemnionymi szkłami oraz bez nakrycia głowy. W Centrum Wizowym mogą Państwo skorzystać z usługi dodatkowej wykonania zdjęcia w trybie ekspresowym .
 5. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z cennikiem obowiązującym dla Pakietu Standardowego .

Pakiet rozszerzonyHideShow

Szczegółowe informacje

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z Pakietu Rozszerzonego, w celu wyrobienia jednokrotnej lub dwukrotnej wizy turystycznej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Paszport zagraniczny zawierający co najmniej 2 puste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia terminu ważności wizy.
 2. Kolorowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, zrobione na wprost i pokazujące wyraźnie oczy i twarz, bez okularów z przyciemnionymi szkłami oraz bez nakrycia głowy. W Centrum Wizowym mogą Państwo skorzystać z usługi dodatkowej wykonania zdjęcia w trybie ekspresowym .
 3. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

W Centrum Wizowym można skorzystać z usługi wypełnienia wniosku wizowego .

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z cennikiem obowiązującym dla Pakietu Rozszerzonego .

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:

1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti, Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

2. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub inny analogiczny dokument dla obywateli następujących państw: Afganistan, Algieria, Angola, Bangladesz, Chiny, Czad, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Iran, Korea Północna, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Syria, Wietnam.

Cennik dla Pakietu Rozszerzonego

Dotyczy obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
Wiza jednokrotna lub dwukrotna       Przesyłka kurierska* 
5-10 dni roboczych 153 PLN  278 PLN  431 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  280 PLN  586 PLN  +40 PLN 

 *Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

 

Cennik dla Pakietu Standardowego

Dotyczy obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
Wiza jednokrotna lub dwukrotna       Przesyłka kurierska* 
5-10 dni roboczych 153 PLN  170 PLN  323 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  170 PLN  476 PLN  +40 PLN 

*Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

 

Uwaga! Jeśli nie posiadają Państwo obywatelstwa lub nie są Państwo obywatelami Polski, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem infolinii  Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa są ustalane według „Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej”. 


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.


Szanowni Klienci!

Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje obywatelom Polski i innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa następujące usługi:

 • Przyjęcie i opracowanie dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy;
 • Przekazanie dokumentów w celu rozpatrzenia do placówki konsularnej Federacji Rosyjskiej;
 • Wydanie dokumentów wnioskodawcy;
 • Udzielanie informacji dotyczących uzyskania wiz.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje dodatkowe płatne usługi:

 

Uwaga!

 • Skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie ma wpływu na proces rozpatrzenia dokumentów i nie gwarantuje otrzymania wizy;
 • Cena za wyżej wymienione usługi jest doliczana do opłaty serwisowej;
 • Wszystkie wyżej wymienione usługi są wykonywane tylko i wyłącznie na Państwa prośbę;
 • Prosimy o zapoznanie się z warunkami wyżej wymienionych usług przed przystąpieniem do ich realizacji.